DLA STUDENTÓW


Nasi pracownicy prowadzą liczne zajęcia, zarówno obowiązkowe, fakultatywne jak i terenowe. Na naszych zajęciach przekazujemy wiedze zgodną z najnowszymi osiągnięciami nauki. Sprawia to, że niekiedy przekazywane treści mogą być trudne, jednak studenci doceniają nasz wysiłek, co widoczne jest w wysokich ocenach zajęć. Poniżej przedstawiamy wybrane przedmioty prowadzone przez pracowników ZPE, pełna lista zajęć dostępna jest w systemie USOS.

Wybrane zajęcia obowiązkowe prowadzone przez pracowników ZPE:
Technologie stosowane w ochronie środowiska - dr hab. prof. UWr. Maciej Górka USOS
Wstęp do petrologii - dr hab. Magdalena Matusiak-Małek, dr Wojciech Bartz USOS
Chemia - dr hab. prof. UWr. Jakub Kierczak, Dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr. USOS
Antropocen - Dr hab. prof. UWr Anna Pietranik, prof. UWr, dr hab. prof. UWr. Jakub Kierczak USOS

Wybrane zajęcia fakultatywne prowadzone przez pracowników ZPE:
Zanieczyszczenia atmosfery dr hab. prof. UWr. Maciej Górka USOS
Mineralogia i geochemia strefy krytycznej - dr hab. prof. UWr. Jakub Kierczak USOS
Geneza i ewolucja magmy - prof. dr hab. Jacek Puziewicz, dr hab. Magdalena Matusiak-Małek USOS
Mineralogia w inżynierii materiałowej - dr Wojciech Bartz USOS
Dynamika Ziemi - Dr hab., prof. UWr. Anna Pietranik USOS

Wybrane zajęcia terenowe prowadzone przez pracowników ZPE:
Mineralogia i petrologia - prof. dr hab. Jacek Puziewicz USOS
Geologia dynamiczna - dr Wojciech Bartz, dr hab. Magdalena Matusiak-Małek USOS
Mineralogia i geochemia strefy krytycznej - dr hab. prof. UWr. Jakub Kierczak USOS

Zakład Petrologii Eksperymentalnej jest także miejscem, gdzie swoje umiejętności dydaktyczne ćwiczą doktoranci. Pełna lista przedmiotów prowadzonych przez doktorantów w systemie USOS.

Mgr Daniel Buczko USOS
Mgr Błażej Cieślik USOS
Mgr Hubert Mazurek USOS
Mgr inż. Jakub Mikrut USOS
Mgr Arkadiusz Przybyło USOS
Mgr Małgorzata Ziobro-Mikrut USOS
Mgr Katarzyna Derkowska USOS

LINKI DO PRACOWNIKÓW

Prof. dr hab. Jacek Puziewicz USOS
Dr hab. Maciej Górka, prof. UWr. USOS
Dr hab. Jakub Kierczak, prof. UWr. USOS
Dr hab. Anna Pietranik, prof. UWr. USOS
Dr hab. Magdalena Matusiak-Małek USOS
Dr Wojciech Bartz USOS


W Zakładzie Petrologii Eksperymentalnej realizowane są liczne prace magisterskie. Wiele z nich zostało wyróżnionych lub opublikowanych w czasopismach naukowych. Wybrane prace magisterskie zrealizowane w ostatnich latach:

2021
Charakterystyka geochemiczna i mineralogiczna skrzemieniałych serpentynitów z masywu Szklar. Autor Błażej Cieślik, promotor dr hab. prof. UWr. Jakub Kierczak. Publikacja oparta na pracy znajduje się w recenzji w czasopiśmie Mineralogia
Metasomatoza i wzbogacenie w metale skał płaszcza litosferycznego Ziemi na przykładzie ksenolitów z Grodźca, Krzeniowa, Księginek i Wilczej Góry (SW Polska). Autor Hubert Mazurek, promotor dr hab. Magdalena Matusiak-Małek

2020
Analiza mineralogiczna i geochemiczna bioindykatorów do oceny wpływu na środowisko kompleksu górniczo-hutniczego JSC Almalyk MMC, (Olmaliq, Uzbekistan). Autor Alisa Skuridina, promotor dr hab. prof. UWr. Maciej Górka. Wyniki pracy opublikowano w Górka M., Bartz W., Skuridina A., Potysz A. (2020): Populus nigra Italica Leaves as a Valuable Tool for Mineralogical and Geochemical Interpretation of Inorganic Atmospheric Aerosols' Genesis. Atmosphere 2020, 11(10): 1126

2019
Petrologia porwaków skał górnego płaszcza i dolnej skorupy z mezozoicznych bazaltoidów Szwecji. Autor Jakub Mikrut, promotor dr hab. Magdalena Matusiak-Małek. Praca wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne jako najlepsza praca magisterska
Petrologia ksenolitów skał felzytowych i maficznych oraz megakryształów z kenozoicznej dajki monczikitowej z Loch Roag, Wyspa Lewis, Szkocja. Autor Daniel Buczko, promotor dr hab. Magdalena Matusiak-Małek.
Źródła zanieczyszczeń i rozmieszczenie Pb, Cd i Hg we wrocławskich glebach: zapis w składzie chemicznym i izotopów Pb. Autor Wiktoria Gmochowska, promotor Dr hab. prof. UWr Anna Pietranik. Gmochowska, W., Pietranik, A., Tyszka, R., Ettler, V., Mihalijavič, M., Długosz, M., Walenczak, K. (2019): Sources of pollution and distribution of Pb, Cd and Hg in Wrocław soils: Insight from chemical and Pb isotope composition. Geochemistry, 3, 434-445.

2018
Ocena jakości powietrza w Świętokrzyskim Parku Narodowym na podstawie analiz geochemicznych i izotopowych węgla zawartego w pyle atmosferycznym z wykorzystanie bioindykatora Abies Alba. Autor Agnieszka Stojanowska, promotor dr hab. prof. UWr. Maciej Górka. Wyniki pracy opublikowano w Stojanowska A. Górka M., Lewandowska A.U., Wiśniewska K., Modelska M., Widory D., (2021): Can Abies alba Needles Be Used as Bio-passive Samplers to Assess Air Quality? Aerosol and Air Quality Research, Vol. 21 Iss. 11: 210097
Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych ze składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej na podstawie stężeń i składu izotopowego węgla z atmosferycznego CO2 i CH4. Autor Nikola Nowak, promotor dr hab. prof. UWr. Maciej Górka. Wyniki pracy opublikowano w Górka M., Bezyk Y. and Sówka I., (2021): Assessment of GHG Interactions in the Vicinity of the Municipal Waste Landfill Site—Case Study. Energies 2021 14(24): 8259
Zróżnicowanie chemiczne apatytu w skałach magmowych strefy Niemczy. Autor Arkadiusz Przybyło, promotor Dr hab. prof. UWr Anna Pietranik opublikowane jako Przybyło A. , Pietranik, A., Zieliński G.(2022) Cerium and Ytrium in apatite as records of magmatic processes: Insight into fractional crystallization, magma mingling and fluid saturation. Geochemistry, in press.

2017
Kamień w detalu architektonicznym opactwa cysterskiego w Lubiążu - petrografia i proweniencja. Autor Katarzyna Szadkowska (Zboińska).