PL

#

ZAKŁAD PETROLOGII EKSPERYMENTALNEJ

INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA


Zakład Petrologii Eksperymentalnej został utworzony 1 maja 2009 roku.
Zakład powstał z Samodzielnej Pracowni Petrologii Eksperymentalnej, utworzonej 1 lutego 2007 roku.
Jesteśmy specjalistami z doświadczeniem w zakresie petrologii i geochemii skał krystalicznych oraz zastosowań petrologii w badaniach środowiskowych.
Koncentrujemy się na zastosowaniach wyników badań eksperymentalnych w geologii.

ZESPÓŁ ZAKŁADU PETROLOGII EKSPERYMENTALNEJ

prof. dr hab. Jacek Puziewicz
dr hab. prof. UWr. Maciej Górka
dr hab. prof. UWr. Jakub Kierczak
dr hab. prof. UWr. Anna Pietranik
dr hab. Magdalena Matusiak-Małek
dr hab. Anna Potysz
dr Wojciech Bartz

DOKTORANCI

mgr Daniel Buczko
mgr Błażej Cieślik
mgr Hubert Mazurek
mgr Jakub Mikrut
mgr Arkadiusz Przybyło
mgr Małgorzata Ziobro-Mikrut
mgr Katarzyna Derkowska (w roku akademickim 2021/22 zatrudniona w PIG-PIB Warszawa)